Om oss

Sødermann AS er et datadrevet analyse- og rådgivningsselskap som yter tjenester mot kommunal sektor. Vi øker handlingsrommet for kommuner gjennom å tilføre nytenkning og gjennomføringskraft i skjæringspunktet mellom fag, organisasjon og økonomi.

Vår visjon er å skape varige verdier i lokalsamfunn gjennom å utfordre og endre rådende tankesett.

Verdiene som ligger til grunn for våre holdninger og handlinger er:

Troverdig – For oss betyr det å være troverdig at vi bare går inn i prosjekter som vi selv mener vil gi en tydelig, konkret og målbar verdiskaping for kunden. Våre referansecase viser også at vi har lykkes med å holde hva vi lover. I tillegg så har vi samme mål som kundene våre – vi har en visjon som innebærer at vi ønsker å bidra til å legge til rette for et levedyktig lokalsamfunn.

Helhetlig – For oss betyr helhetlig å forstå samspillet mellom de tre dimensjonene organisasjon, fag og økonomi. Alt vårt arbeid bygger på erfaring med dette. Vi står for at spesielt faglige og etiske vurderinger må ligge til grunn for de beslutninger som tas, også de økonomiske. Som selskap og organisasjon er vi også slik helhetlig og tverrfaglig sammensatt. Vi snakker både økonomisjefen og helsepersonellet sitt språk, og kan opptre som «tolk».

Annerledes – Vi får ofte høre at vi er «annerledesrådgivere», og tror at mye av grunnen kommer av vårt svært operative utgangspunkt. Vi fokuserer på å komme i positiv dialog med det ytterste leddet i organisasjonen, der de fleste av våre rådgivere selv har jobbet. I tillegg opplever vi at vår evne til å hjelpe kunden med å forstå hvordan man kan snu opp-ned på rådende tankesett, får positive tilbakemeldinger nettopp fordi vi framstår som «annerledes».